VELKOMMEN

Vi er et fellesskap av dyktige og engasjerte terapeuter som har spesialisert oss på den nye behandlingsformen metakognitiv terapi. De fleste av oss har bakgrunn i arbeid med kognitiv terapi, men arbeider nå nesten utelukkende metakognitivt fordi vi opplever at vi på denne måten kan gi deg enda bedre og raskere hjelp. Alle våre terapeuter har flere års klinisk erfaring med behandling av de fleste vanlige psykiske plager og problemer. Vi er spesielt gode på behandling av angst, stress, depresjon, dårlig selvbilde, tvangstanker, bekymring, og grubling.

Vi er opptatt av at det vi gjør i terapi skal være forståelig, forskningsbasert, og gi tydelige resultater. Hos oss vil du få tydelige tilbakemeldinger på hvordan du skal gå frem for å få det bedre, og vi vil undersøke kontinuerlig om vi beveger oss i riktig retning. Samtidig er det viktig for oss at du kjenner deg komfortabel og godt ivaretatt. Det skal være en god opplevelse å komme til oss. Du kan lese litt om hver av oss i tekstene under. Ta gjerne kontakt dersom du skulle ha flere spørsmål.

Sunniva K. Itland

Mitt navn er Sunniva Kleiven Itland. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en treårig videreutdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass.

Jeg har tidligere jobbet ved flere ulike allmennpoliklinikker i offentlig psykisk helsevern for voksne, og har slik fått bred erfaring med behandling av de fleste vanlige psykiske lidelser. De siste årene har jeg jobbet nesten utelukkende med metakognitiv terapi for angst, depresjon, stress, lavt selvbilde, og mer sammensatte problemer.

Jeg brenner virkelig for mitt arbeid, og er opptatt av at behandlingen skal være mest mulig skreddersydd dine problemer, mål og ønsker. Min ambisjon er å gi håndgripelige, effektive, og forståelige verktøy til endring. For å oppnå dette holder jeg meg løpende oppdatert på den nyeste forskningen og det som ellers rører seg i det metakognitive og kognitive feltet.

Jeg ser frem til å møte deg, og til å få lov til å hjelpe deg med dine utfordringer!

TIMEBESTILLING

Kari Grønneberg

Jeg heter Kari Grønneberg, og ble ferdig utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo i 1987. Jeg har 30 års erfaring med, og kompetanse på, utredning og behandling innen psykisk helse med barn, ungdom og voksne, både offentlig og privat.

Jeg arbeider med mennesker som sliter med psykiske vansker, står i krevende livssituasjoner, og som har stressrelaterte tilstander. De siste 13 årene fram til høsten 2018 arbeidet jeg som psykolog ved Volvat medisinske senter og var med å bygge opp og var fagansvarlig for Seksjon psykisk helse der. Jeg har en 3-årig videreutdanning i Metakognitiv terapi fra MCT-Institute.

Jeg har et glødende engasjement og respekt for faget og ikke minst for de personene som søker hjelp. Jeg er opptatt av å se mennesket bak vanskene og kombinere metakognitiv metodikk med en mer helhetlig tilnærming. Jeg samarbeider gjerne med andre instanser der det er ønskelig.

Ser fram til å høre fra deg!

TIMEBESTILLING

Vibeke Sakshaug (Online / Trondheim)

Jeg heter Vibeke Sakshaug, og er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø. Jeg har lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern for barn og ungdom. De siste seks årene har jeg jobbet mest metakognitivt med mestring av bekymring, grubling, angst og stress hos barn, ungdom og voksne. jeg har også mye erfaring med å behandle tvangslidelse / OCD.

Jeg har en treårig videreutdannelse i metakognitiv terapi, og en videreutdanning i kognitiv adferdsterapi for barn og ungdom. Jeg tilbyr timer per internett/video, og har kontor på Stjørdal mandag, tirsdag og fredag. Torsdager har jeg kontor i Trondheim.

Les mer om nettbasert behandling.

TIMEBESTILLING

Lisa Elstad

Jeg heter Lisa Elstad, og er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Jeg har siden jeg ble ferdig utdannet arbeidet med alle aldersgrupper, fra små barn til eldre mennesker, i en vid rekke livssituasjoner, som strever med nedstemthet, engstelse, stress, sosial angst eller relasjonsvansker.

Jeg har videreutdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass i Manchester og Oslo. Jeg har jobbet metakognitivt siden 2014 og opplever dette som en respektfull metode som mange  får stort utbytte av.

TIMEBESTILLING

VELKOMMEN

Sunniva K. Itland

Mitt navn er Sunniva Kleiven Itland. Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en treårig videreutdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass.

Jeg har tidligere jobbet ved flere ulike allmennpoliklinikker i offentlig psykisk helsevern for voksne, og har slik fått bred erfaring med behandling av de fleste vanlige psykiske lidelser. De siste årene har jeg jobbet nesten utelukkende med metakognitiv terapi for angst, depresjon, stress, lavt selvbilde, og mer sammensatte problemer.

Jeg brenner virkelig for mitt arbeid, og er opptatt av at behandlingen skal være mest mulig skreddersydd dine problemer, mål og ønsker. Min ambisjon er å gi håndgripelige, effektive, og forståelige verktøy til endring. For å oppnå dette holder jeg meg løpende oppdatert på den nyeste forskningen og det som ellers rører seg i det metakognitive og kognitive feltet.

Jeg ser frem til å møte deg, og til å få lov til å hjelpe deg med dine utfordringer!

TIMEBESTILLING

Kari Grønneberg

Jeg heter Kari Grønneberg, og ble ferdig utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo i 1987. Jeg har 30 års erfaring med, og kompetanse på, utredning og behandling innen psykisk helse med barn, ungdom og voksne, både offentlig og privat.

Jeg arbeider med mennesker som sliter med psykiske vansker, står i krevende livssituasjoner, og som har stressrelaterte tilstander. De siste 13 årene fram til høsten 2018 arbeidet jeg som psykolog ved Volvat medisinske senter og var med å bygge opp og var fagansvarlig for Seksjon psykisk helse der. Jeg har en 3-årig videreutdanning i Metakognitiv terapi fra MCT-Institute.

Jeg har et glødende engasjement og respekt for faget og ikke minst for de personene som søker hjelp. Jeg er opptatt av å se mennesket bak vanskene og kombinere metakognitiv metodikk med en mer helhetlig tilnærming. Jeg samarbeider gjerne med andre instanser der det er ønskelig.

Ser fram til å høre fra deg!

TIMEBESTILLING

Vibeke Sakshaug (Videotimer / Trondheim)

Jeg heter Vibeke Sakshaug, og er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø. Fra tidligere har jeg lang erfaring fra offentlig psykisk helsevern for barn og ungdom. De siste seks årene har jeg jobbet mest metakognitivt med mestring av bekymring, grubling, angst og stress hos barn, ungdom og voksne. Jeg har  i tillegg mye erfaring med å behandle tvangslidelse / OCD.

Jeg har en treårig videreutdannelse i metakognitiv terapi, og en videreutdanning i kognitiv adferdsterapi for barn og ungdom. Jeg tilbyr timer per internett/video, og har kontor på Stjørdal mandag, tirsdag og fredag. Torsdager har jeg kontor i Trondheim.

Les mer om nettbasert behandling

TIMEBESTILLING

Lisa Elstad

Jeg heter Lisa Elstad, og er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Jeg har siden jeg ble ferdig utdannet arbeidet med alle aldersgrupper, fra små barn til eldre mennesker, i en vid rekke livssituasjoner, som strever med nedstemthet, engstelse, stress, sosial angst eller relasjonsvansker.

Jeg har videreutdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass i Manchester og Oslo. Jeg har jobbet metakognitivt siden 2014 og opplever dette som en respektfull metode som mange  får stort utbytte av.

TIMEBESTILLING