OM OSS

Sunniva K. Itland

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en treårig videreutdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass. Jeg har også kompetanse på eksponeringsterapi, som jeg ofte bruker bruker i kombinasjon med metakognitiv terapi.

De siste fem årene har jeg jobbet nesten utelukkende med metakognitiv terapi. Jeg holder meg løpende oppdatert på den nyeste forskningen innen kognitiv og metakognitiv terapi, og er opptatt av å gi den beste tilgjengelige behandlingen tilpasset hver enkelt.

Min ambisjon er å gi håndgripelige, effektive, og forståelige verktøy til endring. For å oppnå dette er det ofte viktigere å vite hvordan et problem arter seg her og nå enn å finne ut hvordan det oppsto.

TIMEBESTILLING

Kari Grønneberg

Jeg ble ferdig utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo 1987 og har 30 års erfaring og kompetanse med utredning og behandling innen psykisk helse med barn, ungdom og voksne, både offentlig og privat.

Jeg arbeider med psykiske vansker, mennesker som står i krevende livssituasjoner, og som sliter med stressrelaterte tilstander. De siste 13 årene fram til høsten- 18 arbeidet jeg som psykolog ved Volvat medisinske senter og var med å bygge opp og var fagansvarlig for Seksjon psykisk helse der. Jeg har en 3-årig videreutdanning i Metakognitiv terapi fra MCT-Institute.

TIMEBESTILLING

OM OSS

Sunniva K. Itland

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har i tillegg en treårig videreutdanning i metakognitiv terapi fra MCT masterclass. Jeg har også kompetanse på eksponeringsterapi, som jeg ofte bruker bruker i kombinasjon med metakognitiv terapi.

De siste fem årene har jeg jobbet nesten utelukkende med metakognitiv terapi. Jeg holder meg løpende oppdatert på den nyeste forskningen innen kognitiv og metakognitiv terapi, og er opptatt av å møte hvert menneske med varme, og å gi den beste tilgjengelige behandlingen tilpasset hver enkelt.

Min ambisjon er å gi håndgripelige, effektive, og forståelige verktøy til endring. For å oppnå dette er det ofte viktigere å vite hvordan et problem arter seg her og nå enn å finne ut hvordan det oppsto.

TIMEBESTILLING

Kari Grønneberg

Jeg ble ferdig utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo 1987 og har 30 års erfaring og kompetanse med utredning og behandling innen psykisk helse med barn, ungdom og voksne, både offentlig og privat.

Jeg arbeider med psykiske vansker, mennesker som står i krevende livssituasjoner, og som sliter med stressrelaterte tilstander. De siste 13 årene fram til høsten- 18 arbeidet jeg som psykolog ved Volvat medisinske senter og var med å bygge opp og var fagansvarlig for Seksjon psykisk helse der. Jeg har en 3-årig videreutdanning i Metakognitiv terapi fra MCT-Institute.

TIMEBESTILLING