BEHANDLING

ET BREDT SPEKTER AV PROBLEMSTILLINGER

Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger og alvorlighetsgrader. Du trenger ikke ha en psykisk lidelse for å oppsøke psykolog. Vi jobber med alt fra rådgivning og sortering av tanker og følelser, til tyngre psykiske lidelser. Noen ønsker hjelp til stressreduksjon og økt fokus. Mange ønsker hjelp med angst og depresjon uten at de nødvendigvis har noen diagnose. Uansett type problem og alvorlighetsgrad er du velkommen.

Til venstre kan du se en liste over problemstillinger vi ofte arbeider med i vår klinikk. Listen er ikke fullstendig, så ta gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp med et problem som ikke står på listen og lurer på hvordan vi kan hjelpe deg.

KVALITETSSIKRET TERAPI

Vi er medlemmer av Psykologforeningen og Norsk Forening for Metakognitiv Terapi. Vi står også på den norske og internasjonale listen over godkjente metakognitive terapeuter med høyeste grad av sertifisering.

Hos oss kan du være sikker på at du får kvalitetssikret behandling. Vi er opptatt av at du skal få så god behandling som mulig, og at resultatene skal være holdbare. Du skal være sikker på at verktøyene vi gir deg fungerer og er verifisert gjennom forskning.

HVA ER EN PSYKOLOG, OG HVILKEN PSYKOLOG SKAL DU VELGE?

Psykologer er den yrkesgruppen som har lengst og bredest utdanning innenfor normalpsykologisk utvikling og psykiske lidelser. Psykologer har også kunnskap om atferd, læring, kognisjon, emosjoner, sosiale systemer, hjernen, nervesystemets-, og immunsystemets oppbygging og påvirkning på psykisk helse. Psykologer har, som eneste yrkesgruppe, utdanning i forståelse og bruk av psykologiske tester som personlighetstester og evnetester. De fleste psykologer tar en femårig spesialisering   etter den seksårige psykologutdannelsen, og blir da spesialister innenfor et område som for eksempel barn og ungdom, voksne, eldre, nevropsykologi, arbeidspsykologi, eller psykoterapi.

OM TERAPISPESIALISERING – VELG EN PSYKOLOG SOM ER GOD PÅ DEN TYPE BEHANDLING DU ØNSKER

En del psykologer videreutdanner seg i tillegg innenfor en eller flere spesifikke terapiretninger. Eksempler på noen slike terapiretninger er:

  • EMDR
  • ISTDP
  • Kognitiv terapi
  • Metakognitiv terapi
  • ACT
  • Emosjonsfokusert terapi
  • Psykoanalyse

Vi anbefaler at du oppsøker en psykolog som har en utdannelse innenfor en terapiretning i tillegg til den generelle psykologutdannelsen. I de fleste tilfeller vil du da få bedre behandling. Dette gjelder særlig dersom du har et spesifikt problem du ønsker hjelp med, eller dersom du sliter med langvarige eller komplekse vansker. Mange behandlere tilbyr behandling innenfor terapiretninger de ikke har utdanning i. Undersøk derfor alltid om din behandler har en utdanning i de terapiretningene de tilbyr.

Les gjerne litt om de ulike terapiretningene før du bestemmer deg for hvilken tilnærming som føles riktig for deg. Det kan også være lurt å undersøke hvilken type tilnærming som fungerer best for de problemene du ønsker hjelp med. Når du har bestemt deg for hvilken type terapi du ønsker, må du finne en psykolog som praktiserer denne typen behandling, og som du føler deg komfortabel med. Mange bruker lang tid på å veie frem og tilbake mellom ulike terapiretninger og psykologer, men du vil aldri kunne bli helt sikker på at du har valgt rett, så vi anbefaler at du rett og slett bestiller en time og ser hvordan det går. 

FINN EN PSYKOLOG SOM HAR ERFARING MED, ELLER DYBDEKUNNSKAP OM DITT PROBLEM

Psykologer har ulike erfaringer, interesser, og områder de kan mye om. Dersom du har en spesifikk og kanskje litt sjelden problemstilling du ønsker hjelp med anbefaler vi at du prøver å finne en psykolog som har mye erfaring med akkurat denne problemstillingen. Kontakt gjerne interesseforeninger innenfor psykisk helse for å høre om de har anbefalinger. De fleste psykologer svarer også gjerne på spørsmål per mail eller telefon, og vil ofte kunne hjelpe deg å finne noen som er gode på din problemstilling dersom dette ikke er deres spesialfelt.

Lykke til, og kontakt oss gjerne på mail eller telefon dersom du skulle ha spørsmål om oss, metakognitiv terapi, eller behandling.

KONTAKT

TELEFON

+47 412 21 988
Ma. - Fre. 09:00 - 17:00

EPOST

info@mkt-oslo.no
Svar innen 24 timer

ADRESSE

Slemdalsveien 70
0370 OSLO

KONTAKT OSS