BEHANDLING

GRUNNER TIL Å OPPSØKE BEHANDLING

Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger og alvorlighetsgrader. Du trenger ikke ha en psykisk lidelse for å oppsøke oss. Vi jobber med alt fra rådgivning og sortering av tanker og følelser, til tyngre psykiske lidelser. Noen ønsker hjelp til stressreduksjon og økt fokus. Andre ønsker hjelp med angst og depresjon uten at de nødvendigvis har noen diagnose. Uansett type problem og alvorlighetsgrad er du velkommen.

Til venstre kan du se en liste over problemstillinger vi ofte arbeider med i vår klinikk. Listen er ikke fullstendig, så ta gjerne kontakt dersom du ønsker bistand med et problem som ikke står på listen og lurer på hvordan vi kan hjelpe deg.

KVALITETSSIKRET TERAPI

Vi er medlemmer av Norsk Forening for Metakognitiv Terapi, og står også på den norske og internasjonale listen over godkjente metakognitive terapeuter. Hos oss kan du være sikker på at du får kvalitetssikret behandling.

Vi er opptatt av at verktøyene vi gir deg skal fungere og være verifisert gjennom forskning. Vi oppdaterer oss derfor kontinuerlig gjennom relevante kurs, og gjennom både intern og ekstern undervisning.

HVORDAN ER DET Å VÆRE I BEHANDLING HOS OSS?

Du vil nok oppleve at vi er akkurat som andre behandlere. Vi ønsker at du skal føle deg velkommen og trygg, og at du skal kunne være deg selv og snakke om alt det du måtte ha behov for å snakke om.

Samtidig vil behandling hos oss på noen måter være annerledes enn i tradisjonell terapi.

I METAKOGNITIV TERAPI VIL VI:
  • Bruke øvelser og hjemmeoppgaver.
  • Gi tydelige råd om hva du skal gjøre for å få det bedre.
  • Fokusere mer på din tankestil enn på innholdet i tankene.
  • Fokusere mer på hva som skaper og opprettholder dine problemer her og nå, enn på hva som har hendt i fortiden.
HVA ER DET SOM SKAPER OG FORVERRER DINE SYMPTOMER?

Vi tar utgangspunkt i hvordan du håndterer vanskelige tanker, følelser, og situasjoner i livet ditt her og nå. Ved å undersøke slike opplevelser i detalj kan vi finne ut av hva som skaper eller forverrer dine symptomer. Ut fra dette kan vi se på fordeler og ulemper ved måten du håndterer dine tanker og følelser på, og foreslå nye og alternative måter som du kan prøve ut.

I metakognitiv terapi tar vi et fugleperspektiv på tanker og følelser. Det vil si at vi jobber mer med tanke- og oppmerksomhetsstil  enn med innholdet i tankene og følelsene. Ofte kan det være slik at innholdet i tankene er korrekt, men at vi bruker altfor mye tid til å tenke på dem. Det er for eksempel  riktig at vi alle skal dø, og at de vi er glade i kan bli utsatt for ulykker. Spørsmålet er bare hvor mye tid vi skal bruke til å tenke på dette, og når vi skal gjøre det.

Vi ønsker at behandlingen skal være praktisk og jordnær slik at du kan bruke det vi snakker om i timene direkte i ditt liv. Slik vil du forhåpentligvis raskt oppleve bedring i dine symptomer.

Kontakt oss gjerne på mail eller telefon dersom du skulle ha spørsmål om oss, metakognitiv terapi, eller behandling.

BESTILL VIDEOTIMEVi tilbyr timer i Oslo og online

KONTAKT

TELEFON

+47 412 21 988
Ma. - Fre. 09:00 - 17:00

EPOST

info@mkt-oslo.no
Svar innen 24 timer

ADRESSE

Slemdalsveien 70
0370 OSLO

KONTAKT OSS